Clay Pomade

Clay Pomade là sản phẩm kết hợp giữa sáp vuốt tóc và Pomade, cho khả năng tạo kiểu mạnh mẽ, độ bóng trung bình và cực kì dễ sử dụng.

Hiển thị tất cả 3 kết quả